วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อย่าเอาพระนิพพานมาเถียงกัน

                                                     


"การที่มีคนพูดว่า ฌานสมาบัติหรือมรรคผลในสมัยนี้ไม่ควรหวัง เพราะไม่มีใครจะบรรลุได้นั้น ไม่เป็นความจริง ขอให้ท่านดีเท่าดีถึงเถิด ฌานและมรรคผลยังมีสนองความดีท่านอยู่เป็นปกติ ที่ไม่ได้ ไม่ถึงแม้แต่ฌานโลกีย์ ก็เพราะแม้แต่ศีลที่เป็นความดีหยาบ ๆ ที่พระอริยเจ้าเห็นว่าเป็นของเด็กเล่น ก็ไม่สามารถจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ จะเอาอะไรมาเห็นผี เห็นเทวดา เห็นสวรรค์ นรก อันเป็นวิสัยของผู้ได้ฌาน เพราะศีลเป็นความดีในระยะต่ำ ก็ยังทรงไม่ได้ ความมุ่งหมายเอาพระนิพพานก็ยิ่งไกลเกินไปที่จะหวังได้ คนประเภทนี้ท่านกล่าวว่า แม้แต่ความฝันเห็นนิพพานก็ยังไม่เคยมี 

พระที่เข้านิพพานแล้ว อย่างพระอรหันต์ หรือพระพุทธเจ้า ท่านจะมาโปรดพวกที่ยังไม่บรรลุได้ เราจะได้ยินท่านได้เมื่อจิตเข้าสู่อุปจารฌาน ถ้าท่านต้องการให้ได้ยินเสียงจะเห็นท่านได้เมื่อมีอารมณ์จิตอยู่ในอุปจารฌานแต่เห็นไม่ชัด ถ้ามีอารมณ์ถึงจตุตถฌาน และทรงฌานจนชำนาญแล้วจะเห็นชัดและได้ยินคำสอน เหมือนเห็นฉันนั่งอยู่ และพูดอยู่อย่างนี้ เรื่องการเห็นมีเป็นระดับอย่างนี้ อย่าเถียงกันเรื่องนิพพานเลย ทำตัวให้ถึงเสียก่อนจะเห็นเอง"

พระราชพรหมยานมหาเถระ (หลวงพ่อฤาษี)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น