วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญอย่างคนโง่


                                                                   "ทำบุญอย่างคนโง่"
โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ลพ. ฤาษีลิงดำ)วัดท่าซุง

"แล้ววิธีที่เราหนีเวลานี้ ก็ง่าย เราก็ทำบุญอย่างคนโง่สิ พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเราเชื่อตามท่านซะ ใช่ไหม พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากัปนี้ยังมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่ง คือ "พระศรีอาริย์" จะมา ทีนี้การทำบุญทุกครั้งเราก็ไม่ตั้งเขตไปไหน เราตั้งเเขตไปนิพพานจุดเดียว เราตั้งจุดไว้ให้สูง"

"อย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ หลวงพ่อสด เคยไปอบรมกับท่าน เคยไปอยู่กับท่านมาเดือนหนึ่ง ท่านบอกว่าถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเราต้องหวังนิพพาน เคยถามหลวงพ่อครับ ถ้ามันไปไม่ถึงนิพพาน..."เฮ้ย!!ไปไม่ถึงนิพพานก็ค้างพรหมซิโว้ย กำลังอ่อนหน่อยก็ค้าสวรรค์ อ่อนมากเกินไปค้างมนุษย์ ยังไม่ลงนรก"...ท่านพูดของท่านถูกนะ ท่านบอกเราต้องหวังนิพพาน"

"ทีนี้มานั่งใคร่ครวญดู ก็จริงของท่าน ให้ตั้งใจไปนิพพานตรง ไม่ไปไหนล่ะ ทีนี้ถ้าบังเอิญบุญวาสนาบารมีของเรายังไม่ถึงนิพพาน มันก็ไปค้างสวรรค์บ้าง พรหมบ้าง ใช่ไหม ถ้าไปค้างสวรรค์ ค้างพรหม ก็ทันพระศรีอาริย์แหงๆ ทันกันแน่นอน พระศรีอาริย์เทศน์จบเดียวไปนิพพาน"

"ทีนี้การตั้งเขต ต้องตั้งยันนิพพานสุดไว้ก่อน อย่าถอย ถ้าหากบังเอิญมันไม่ถึงนิพพาน ไปค้างที่สวรรค์ก็ดี ที่พรหมก็ดี ไอ้จิตดวงเดิมมันไป ที่เราไป จิตมันไป จิตมันก็อยากไปนิพพานต่อไป ถ้าฟังเทศน์จากพระศรีอาริย์จบ พระพุทธเจ้าเทศน์ท่านจะจี้จุดบุญเก่าเรา บุญเก่าเรามีความเข้มข้นตรงไหน ท่านจะจี้จุดนั้นก็ถึงนิพพานทันที ก็เท่านี้ไม่ยาก"

"ก็รวมความว่า เราทำบุญอย่างคนโง่ ยอมโง่กว่าพระพุทธเจ้า ฮึหมอ อาจจะไม่ยอมโง่กับคนอื่นก็ได้นะ(หัวเราะ) ใช่ไหม เรายอมโง่กับพระพุทธเจ้าองค์เดียว พระพุทธเจ้าก็ดี พระอรหันต์ก็ดี เรายอมโง่กับท่าน แต่คนอื่นไม่แน่ ใช่ไหม เดี๋ยวบอกตายแล้วสูญ ข้าไม่เอากับแกหรอกโว้ย!! ไอ้พวกตายแล้วสูญ พวกนี้สูญหมด ลงโลกันต์หมด"

ที่มา...ธรรมปฏิบัติ เล่มที่ 29...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น