วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรการฝึก อภิญญา ๖ และวิชชา ๘ (ความรู้ยิ่ง) ตอนสุดท้าย


                                                         


หลักสูตรการฝึก อภิญญา ๖ และวิชชา ๘ (ความรู้ยิ่ง) ตอนสุดท้าย

หลังจากที่เราได้เรียนรู้ขั้นตอนทั้งหมดในกรรมฐานต่าง ๆ แล้ว การพิจารณาธรรมตามหลักศาสนานั้นคือ ให้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้น การพิจารณาขั้นสุดท้ายก็คือ ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ ก็ยังหนีความเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปุถุชน ไม่ว่าสาขาอาชีพใดก็ตาม คนมีก็ดี คนจนก็ดี แม้พระพุทธเจ้าเองก็ตาม ก็ยังมีคนคอยจ้องทำร้าย คอยใส่ร้าย ยังต้องแสวงหาอาหาร มีความเจ็บป่วยเหมือนกันทุกราย ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น ล้วนแล้วแต่เป็นภัยในวัฏฏะสงสาร จะหยุดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้คือ เข้าสู่นิพพาน ในชั้นสวรรค์นั้นมีแต่ความสุข ส่วนในนรกมีแต่ความทุกข์ ส่วนโลกมนุษย์นี้มีทั้งสุขและทุกข์ แต่ธรรมชาติของมันตั้งอยู่ที่ความทุกข์คือ ความต้องการ เมื่อความต้องการสิ้นสุดทุกข์ก็ดับ เช่นเมื่อเราต้องการอาหาร เราก็เป็นทุกข์ พอได้อาหารมาทุกข์ก็ดับ วนเวียนอยู่เช่นนี้ หากเราพิจารณาเห็นว่า การเกิดมานั้น ไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติ ความจริงของความทุกข์ก็ยังปรากฏอยู่ ไม่ว่าความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ความโศกเศร้า ความร่ำไรรำพัน การพลัดพรากสิ่งของที่รัก ที่พอใจก็เป็นทุกข์ ก็เพียงแค่อธิษฐานจิต ดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน ก็จะหลุดพ้นที่สุดแห่งทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี้ได้ ไม่ใช่เรื่องยากหากคนจะเข้าสู่นิพพาน แต่สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือ เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น